Sofa da tại TP. Hồ Chí Minh ( Đ/c liên hệ)


Địa chỉ:

*THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:


*Quận 2: Số 10, Đường 15, Khu Đô Thị An Phú - An Phú, Quận 2 ( Trụ Sở Chi Nhánh Công ty + Kho hàng)

- Hotline 1: 0904.525.111. Hotline 2: 090.367.6100.


*Quận 7: Số 35-37, Đường 65, Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7
( VP trưng bày sản phẩm + kho)

+Điện thoại: 0866 85 0286
- Hotline 1: 0904.525.111. Hotline 2: 090.360.6100
 Email:               [email protected]

Fax:                   043.7555.721
 
   Bản đồ hướng dẫn đường đi tới chị nhánh Quận 2


Bản đồ hướng dẫn đường đi tới showroom Quận 7 
Tư vấn trực tuyến