Qui định đổi, trả hàng hóa

Qui định về đổi trả hàng hóa.

Với tiêu chí “ Tất cả vì lợi ích khách hàng”, Công ty BTM có những qui định đặc biệt để đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng khi khách có nhu cầu đổi hàng hoặc trả lại hàng hóa đã mua. Các qui định này được thể hiện như sau:

  1. Đối với việc đổi hàng hóa đã mua tại BTM :

+ Đối với khách hàng đổi hàng khi đã đặt cọc nhưng chưa giao hàng nhưng khách có nguyện vọng đổi sang hàng hóa khác: BTM sẽ đổi lại hàng cho khách hàng miễn phí 100%. Nếu giá trị hàng khách đổi cao hơn so với giá trị hàng khách đã mua, khách hàng sẽ trả thêm cho BTM phần giá trị tăng thêm. Nếu giá trị hàng đổi thấp hơn so với giá trị hàng khách đã mua, BTM sẽ hoàn lại số tiền chênh lệch cho khách.

+ Đối với khách hàng có nguyện vọng đổi hàng sau khi đã giao hàng: BTM sẽ chấp nhận đổi hàng cho khách kèm các điều kiện sau:

a) Hàng đã giao cho khách không quá 24 giờ, còn nguyên vẹn, chưa sử dụng. Khách sẽ phải trả tiền chênh lệch giá trị hàng đổi ( nếu giá trị hàng đổi lớn hơn), và nhận lại tiền chênh lệch giá trị ( nếu giá trị hàng đổi nhỏ hơn).Khách hàng chỉ phải chịu phí vận chuyển đổi hàng

b) Hàng đã giao cho khách quá 24 tiếng đến 3 ngày: Quí khách phải trả phí đổi hàng bằng 10% giá trị hàng hóa. Đồng thời áp dụng trả hoặc nhận lại tiền chênh lệch giữa hai mặt hàng đổi như mục (a)

c) Hàng đã giao cho khách quá 3 ngày đên tối đa 10 ngày: Quí khách phải trả phí đổi hàng bằng 30% giá trị hàng hóa. Đồng thời áp dụng trả hoặc nhận lại tiền chênh lệch giữa hai mặt hàng đổi như mục (a)

+ Đối với khách hàng đổi hàng khi chưa nhận hàng: BTM đổi hàng hoàn toàn miễn phí.

 

  1.  Đối với khách hàng có nhu cầu trả lại hàng:

 a) Khách đã mua hàng nhưng có nhu cầu trả lại hàng khi chưa giao hàng: BTM sẽ trả lại tiền đặt cọc cho khách và không tính bất cứ khoản phí nào.

b)Khách đã mua hàng nhưng muốn trả lại hàng trong vòng 24 tiếng: BTM sẽ giải quyết nhận lại hàng và tính phí 10% giá trị hàng hóa.

c) Khách đã mua hàng muốn trả lại hàng sau 24 tiếng đến 3 ngày: BTM sẽ nhận lại hàng và tính phí 20% giá trị hàng hóa.

 

 

 


Hà Nội Gọi Ngay
Đà Nẵng Gọi Ngay
TP.HCM Gọi Ngay
Hà Nội Chat Ngay
Đà Nẵng Chat Ngay
TP.HCM Chat Ngay