Sofa da Itali: bộ rời Monza

223.800.000đ373.000.000đ
  • 95cm
  • 114cm
  • 185cm
  • 225 cm
  • Bộ 1+1+3.5
  • Bộ 1+2.5+3.5
  • Bộ 2.5+3.5+đôn
  • Lựa chọn khác
  • Da bò thật 100%
  • Đa dạng màu sắc