Bàn đá Alban

17.200.000đ21.500.000đ
  • đường kinh 80 cm x cao 42 cm
  • đường kính 46 x cao 50 cm
  • Mặt đá
  • Đá trắng có vân