Sofa da Italia : bộ rời Azzurro

264.000.000đ330.000.000đ
  • 115cm
  • 194cm
  • 224cm
  • Bộ 1+2+3
  • Bộ 1+1+3
  • Bộ 2+3+đôn
  • Lựa chọn khác
  • Bọc da bò thật 100%