Sofa da Italia : sofa băng Danny

247.000.000đ
  • 220 cm
  • 259 cm
  • Da bò thật 100%
  • Đa dạng màu sắc

Đánh giá sản phẩm

Hoàng Thu Quỳnh

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sản phẩm tốt, giao hàng nhanh chóng.