Sofa da Malaysia 9038

83.200.000đ104.000.000đ
 • 125cm
 • 182cm
 • 220cm
 • 255cm
 • Bộ 1+2+3
 • Bộ 1+1+3
 • Bộ 1+2+4
 • Lựa chọn khác
 • Da bò thật 100%
 • Màu đen
 • Màu nâu đen
 • Màu nâu
 • Màu kem
 • Màu be. Lựa chọn khác