Sofa da Malaysia : băng ZL 3300

55.000.000đ
  • 230cm
  • Da bò thật 100%
  • Đa dạng màu sắc