Bàn ăn đá Italia Millennium

252.000.000đ315.000.000đ
  • 200cm. 250cm
  • 190/240/290cm
  • Đá supermable
  • Đá trắng có vân
  • Đá đen có vân