Đèn để sàn Bach

18.400.000đ23.000.000đ
  • đường kính 31
  • 5 cm x cao 161 cm
  • Sợi thủy tinh
  • Trắng