Sofa da Italia : bộ rời Pier

154.700.000đ221.000.000đ
  • 186cm
  • 206 cm
  • 226cm
  • Bộ 2+3+đôn
  • Bộ 2.5+3+đôn
  • Lựa chọn khác
  • Da bò thật 100%
  • Màu đen
  • Màu nâu đen
  • Màu Navy