Sofa da Italia : Bộ rời Narciso

228.800.000đ286.000.000đ
 • 117cm
 • 201cm
 • 240cm
 • 280cm
 • Bộ 1+3+3.5
 • Bộ 1+1+3.5
 • Lựa chọn khác
 • Da bò thật 100%
 • Màu nâu đen
 • Màu be
 • Màu kem
 • Màu đen
 • Màu da bò
 • Lựa chọn khác