Sofa da Italia :bộ rời Esprit

234.800.000đ293.500.000đ
 • 70cm
 • 100cm
 • 176cm
 • 202cm
 • 218cm
 • Bộ 1+2.5+3.5
 • Bộ 1+1+3.5
 • Bộ 2.5+3.5+đôn
 • Lựa chọn khác
 • Da bò thật 100%
 • Màu nâu đen
 • Màu da bò
 • Màu be sẫm
 • Lựa chọn khác