Sofa da Italia: bộ rời King

254.100.000đ363.000.000đ
 • 90cm
 • 128cm
 • 208cm
 • 228cm
 • 280cm
 • Bộ 1+3+3.5
 • Bộ 3+3.5+ Đôn
 • Lựa chọn khác
 • Da bò thật 100%
 • Màu đen
 • Màu nâu đen
 • Màu Be
 • Màu kem
 • Màu da bò
 • Màu nâu nhạt
 • Lụa chọn khác