Sofa da Malaysia : băng Zl2895

33.200.000đ41.500.000đ
  • 233 cm
  • Da bò thật 100%
  • Đa dạng màu sắc