Sofa da Malaysia: Bộ rời KH228

96.000.000đ120.000.000đ
 • 112cm
 • 127cm
 • 189cm
 • 250cm
 • Bộ 1+2+3
 • Bộ 1+1+3
 • Bộ 2+3+đôn
 • Lựa chọn khác
 • Da bò thật 100%
 • Màu đen
 • Màu nâu đen
 • Màu be
 • Màu nâu
 • Lựa chọn khác