Sofa da Italia: bộ rời Atene

172.500.000đ345.000.000đ
  • 84cm
  • 100cm
  • 186cm
  • 206cm
  • Bộ 1+2.5+3
  • Bộ 1+1+3
  • Da bò thật 100
  • Đa dạng màu sắc