Sofa da Italia: bộ rời CLUB

244.000.000đ305.000.000đ
 • 90cm
 • 195cm
 • 225cm
 • 255 cm
 • Bộ 2.5+3.5+Đôn
 • Bộ 3+3.5+Đôn
 • Lựa chọn khác
 • Da bò thật 100%
 • Màu xanh
 • Màu nâu đen
 • Màu da bò
 • Lựa chọn khác