Sofa da Italia: bộ rời Albachiara

182.400.000đ304.000.000đ
  • Bộ 1+3.5+băng dài + đôn
  • Bộ 1+3.5+đôn
  • Băng dài
  • Da bò thật 100%
  • Be đậm