Sofa da Italia Oceandrive

160.000.000đ320.000.000đ
  • Bộ 2+3+đôn
  • Bộ 2+3
  • 5+đôn. Lựa chọn khác
  • Bọc da bò thật 100%
  • Màu đen