Sofa da Italia: bộ rời Grant

238.000.000đ190.400.000đ
  • 96cm
  • 206cm
  • 216cm
  • Bộ 1+1+3.5
  • Bộ 1+3+3.5
  • Lựa chọn khác
  • Bọc da bò thật 100%
  • Màu ghi sáng
  • Màu nâu đen
  • Lựa chọn khác