Sofa da Italia: Dannyboy

333.000.000đ
  • 377x235cm
  • 259 x 118cm
  • 220 x 118cm
  • Bọc da bò thật 100%
  • Đa dạng màu sắc